Форекс брокер AAAFx обзор, официальный сайт aaafx.com, условия

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

AAAFX

H AAAFx ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στην Αθήνα, στην Ελλάδα (μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σήμερα απασχολεί 60 άτομα, ενώ κατά τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει ανοίξει με επιτυχία χιλιάδες ενεργούς λογαριασμούς από 176 χώρες παγκοσμίως.

Με εσωτερικό γραφείο live υποστήριξης συναλλαγών πελατών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 9 γλώσσες, κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία συναλλαγών καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο. Η AAAFx ρυθμίζεται στην Ευρώπη, (αρ. καταχώρισης 2/540/17.2.2020 και τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γαλλία με την BNP Bank.

* Ρυθμιζόμενη σαν χρηματιστηριακή στη Ευρώπη (αρ. 2/540/17.2.2020).
* Πάνω από 65.000 λογαριασμούς παγκοσμίως.
* 9 γλώσσες 24/5 υποστήριξη πελατών.

* Η εκτέλεση χωρίς dealing desk βεβαιώνει ότι είμαστε στην ίδια πλευρά με τα συμφέροντα του πελάτη.
* Χωρίς επανάληψη προσφοράς. Οι τιμές συμπληρώνονται με ένα μόνο κλικ. Εγγυημένα.
* Από τα χαμηλότερα spreads. Το EUR/USD ξεκινάει από 2,4 pips.
* Ισλαμικοί λογαριασμοί δεκτοί.

* Άμεση συνεργασία με τη Zulutrade.com, τη μεγαλύτερη ΔΩΡΕΑΝ Peer2Peer autotrading πλατφόρμα, με πάνω από 7.000 συνδεδεμένους συστημικούς traders και περισσότερους από 30.000 ενεργούς λογαριασμούς.
* Expert Advisors αποδεκτοί.

Год основания: 2008

Тип брокера: No Dealing Desk

Максимальное кредитное плечо : 200:1

Минимальный размер торговой позиции: 1000

Свободный Демо-счёт: Да

Трейдеры из США: Нет

Поддерживаемые языки: английский, арабский, иврит, испанский, итальянский, китайский, немецкий, русский, французский

Надежные брокеры с русским языком:

Обслуживание клиентов: Call Back, Phone, Chat, Email

Время обслуживания клиентов: 24/7

Время ответа по электронной почте: Немедленный

Телефонные заявки: Да

Персональный менеджер счёта: Нет

Торговля одним кликом (без подтверждения): Да

Торговая площадка ZuluTrade — моё мнение и отзывы о сервисе автоторговли

ZuluTrade, официальный сайт www.zulutrade.com является самой крупной и наиболее раскрученной площадкой автоматической торговли на валютном рынке форекс .

Прежде всего, эта площадка поражает огромным количеством трейдеров, которые генерируют различные торговые сигналы — на февраль 2020 года суммарное количество таких трейдеров в рейтинге компании ZuluTrade превышало 15 000! Безусловно, это абсолютно не говорит о хорошем качестве всех торговых сигналов, поскольку в рейтинге находятся даже трейдеры, которые имеют глубокую просадку по своим счетам, но необходимо отметить, что из рейтинга периодически убираются торговые счета, которые активную деятельность прекратили. Разумеется, такой объем накопился за достаточно продолжительное время существования проекта (с 2007 года), который является одним из самых старейших проектом в сети копирования торговых сигналов.

У меня имеется достаточно большой опыт работы на этой торговой площадке – я, с сильной настойчивостью, начиная с 2020, возвращаюсь на эту площадку с целью апробировать новый подход или метод к формированию своего портфеля торговых сигналов. К сожалению, эта задача оказалась не из легких, но на текущий момент так или иначе я приблизился вплотную к ее решению. О моём опыте работы на этой торговой площадке и особенностях инвестирования в ZuluTrade я бы и хотел рассказать.

Описание торговой площадки ZULUTRADE

Откровенно говоря, идея копирования торговых сигналов привлекает меня гораздо больше, чем инвестирование в ПАММ-счета за счёт отличной возможности диверсификации портфеля торговых сигналов в пределах одного торгового счёта и хорошими возможностями управлять настройками параметров торгового риска. Аналогичные возможности чисто технически при инвестировании в ПАММ-счёта невозможны.

Так же торговая площадка ZuluTrade принципиально отличается от аналогичных площадок автоматической торговли (AutoТrade, Myfxbook) и торговых сигналов MetaTrader — в ZuluTrade отсутствует возможность копирования торговых сигналов пропорциональным объемом. То есть, размер торгового лота, с которым будет открываться копируемая торговая сделка на счёте инвестора, настраивается и фиксируется заранее. Таким образом, в рейтинге трейдеров ZuluTrade , при оценке торговых систем, которые доступны для подписки, отсутствует важный показатель — доходность торгового счёта в процентах от суммы инвестирования, что значительно снижает возможности правильной оценки инвестиционных инструментов. Вернее, это показатель присутствует, но в силу его особенностей никакого практического значения для подписчика на торговые сигналы он не имеет.

Инвесторами приходится ориентироваться главным образом на графики доходности трейдеров, выраженной в пунктах. Безусловно, при оценке такого графика теоретически можно исходить из аналогичных аналитических принципов, используемых при оценке доходности стандартных ПАММ-счетов.

Однако доходность в процентах достаточно информативна и по этому показателю хорошо сравнивать и ранжировать рейтинги ПАММ-счетов, а вот в ZuluTrade совершенно не корректно ранжировать торговые счета по числу заработанных пунктов, поскольку количество заработанных пунктов ничего не говорит об эффективности торговли того или иного трейдера. Как это выглядит. Вы можете увидеть на примере ниже.

Просмотрев графики доходности выше, мы понимаем, что трейдер с профитом в 750 пунктов предпочтительнее для нас, чем трейдер с доходом 16 000 пунктов. В результате такого подхода итоговый рейтинг трейдеров составляется по совершенно непонятным для нас принципам.

ТОП рейтинга ZuluTrade по состоянию на 1 февраля 2020 года

По крайней мере, мне абсолютно не понятно, почему трейдер находится в списке ТОП или почему его рейтинг выше рейтинга того или иного трейдера. Кроме того, алгоритм ранжирования трейдеров является коммерческой тайной и запатентован.

Я уделяю этому рейтингу такое большое внимание по той причине, что все впервые попадающие на эту площадку видят ТОП рейтинга трейдеров. Логика их действий в дальнейшем очень проста — выбрать из списка ТОП несколько счетов с «более-менее» качественными показателями для диверсификации рисков и отдыхать до конца жизни, поскольку деньги потекут рекой с площадки ZuluTrade. Но, к сожалению, не всё так однозначно. Пройдет два – три месяца и ТОП трейдеров практически полностью обновится, а стандартный «горе миллионер» потеряет свой депозит и будет проклинать автоматический сервис ZuluTrade при любом его упоминании на чем свет стоит. Я не выдумал такую историю с начинающим инвестором — просто описываю свой личный первый, далеко не самый удачный опыт 2020 года инвестирования в ZuluTrade.

Важнейший вывод, который сделал я лично для себя — никогда не доверять тем рейтингам, принцип построения которых вам не понятен, но об этом детальнее я поговорю ниже, при описании моей личной методики отбора качественных сигналов с этой торговой площадки. ZuluTrade в техническом плане относится к классическим кроссброкерным торговым площадкам автоматического копирования сигналов трейдера. Рассматриваемая нами площадка является по настоящему интернациональной — в двадцатке рейтинга ZuluTrade находятся трейдеры следующих стран: Израиль, Испания, Колумбия, Польша, Украина, Россия, Болгария, Япония, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Итого на двадцать отобранных трейдеров в этом рейтинге приходится одиннадцать стран. Именно такое широкое географическое представительство сделало ZuluTrade самой популярной и массовой торговой площадкой по состоянию на сегодняшний день.

Нельзя не упомянуть также очень большой список брокеров (38), которые сотрудничают с ZuluTrade, в том числе, самые крупные брокеры форекс рынка, а так же банки, которые предоставляют услуги на валютном рынке.

Список брокеров работающих с ZuluTrad смотрите по этой ссылке https://tempofox.zulutrade.com/signup-live .

Оплата услуг самой площадки ZuluTrade и трейдеров типичная для всех площадок автоматической торговли — цена заложена либо в торговый спред, либо комиссию торговых сделок по сигналам. Эта форма форма оплаты не идеальна, поскольку цели трейдера и инвестора существенно различаются — трейдер заработает при генерации максимального числа оборотов на своем торговом счёте, вне зависимости от того, сколько заработает непосредственно инвестор, а инвестору важно получить в итоге максимальную прибыль при допустимом уровне риска, ему не важно какой объем на его счёте будет проторгован. По сути, это конфликт интересов, так же как и у Myfxbook Autotrade. Однако, на этой площадке для попадания в список торговых систем, доступных для подписки, трейдерам необходимо серьезно постараться, в отличие от список счетов, доступных для подписки на сигналы от торговой площадки ZuluTrade попадают все относительно активные трейдеры и даже те, кто просто зарабатывает себе, а не инвесторам.

Я сам в целом к ZuluTrade отношусь очень хорошо, но считаю, что стабильное и успешное инвестирование на этой торговой площадке — задача достаточно сложная, которая требует от инвестора больше опыта работы на валютном рынке, чем при работе, например, с ПАММ-счетами. Кроме того я не могу инвестирование в ZuluTrade отнести к инструменту инвестора, с которым он может работать по простому принципу «положил деньги и забыл», так как, по сути, это активные инвестиционные операции, требующие от инвестора аналитического подхода и постоянного внимания.

Золотые правила трейдинга:  Бонус до 10% на депозит от Олимп Трейд

Подключение через AAAFX к площадке ZULUTRADE

Площадка автоматического копирования торговых сигналов ZuluTrade сама по себе брокером в стандартном понимании этого слова не является, и открыть депозит напрямую в ZuluTrad нельзя, с площадкой можно работать только через посредника — брокера.

При работе с копированием сигналов очень важным является величина проскальзывания, то есть, разница между ценой открытия позиции и ее закрытия на торговом счёте трейдера и, соответственно, ценой открытия и закрытия копируемой торговой позиции на инвесторском счёте. Поэтому необходимо очень ответственно относиться к выбору форекс-брокера.

Желательно работать через брокера, у которого отмечается наименьший уровень проскальзывания по сигналам с тех счетов, на которые вы желаете подписаться. Согласно данным статистики одним из самых оптимальных показателей проскальзывания имеют счета инвесторов, которые работают через брокера AAAFX.

Указанный выше брокер создан специально под торговлю на площадке ZuluTrade и принадлежит одним и тем же учредителям. По факту, сервера AAAFX получают первыми все торговые сигналы на открытие позиций на торговых счетах инвесторов, поскольку они расположены в том же месте, где находятся сервера площадки ZuluTrade, которые обрабатывают всю информацию с торговых счетов трейдеров. Поэтому, работая через брокера AAAFX, инвестор экономит до 1 пункта на величине проскальзывания, что позволяет ему при доходе инвесторов в среднем в 4-5 пунктов увеличить прибыль на 20%-25%.

Подключение торговых счетов брокерской компании AAAFX к торговой площадке ZuluTrade проводится после их пополнения автоматически, о чём приходит соответствующее уведомление Вам на почту. Сообщение приходит уже не от брокера AAAFX, а непосредственно от ZuluTrade с указанием пароля и логина для входа на zulutrade.com, на котором осуществляется подписка и управление торговыми сигналами.

Если вам необходимо провести тестирование системы копирования торговых сигналов, вы имеете возможность открыть демо-счёт на тридцать дней, на котором сможете протестировать функционал торговой площадки ZuluTrade и принять для себя решение — инвестировать или нет в эту площадку.

Как подписаться на сигналы торговой площадки ZULUTRADE

После подключения реального или торгового демо счетов к ZuluTrade и получения доступа в личный кабинет зайдите на www.zulutrade.com и войдите в свой личный кабинет.

После этого, переключите «крыжык» в разделе «Режим» справа вверху с положения указателя «простой» на «дополнительный».

И сразу же Вам станет доступна вкладка «настройки», а ваш личный кабинет будет иметь такой вид:

Давайте кратко обсудим, что мы в личном кабинете видим:

 1. Главный раздел личного кабинета, на момент состояния активности.
 2. Раздел «Настройки» — раздел настройки параметров и условий копирования торговых сигналов, на которые вы оформили подписку.
 3. Раздел «Торговля» – предназначен для самостоятельной торговли, но этот раздел вам будет не интересен, если вы открыли торговый счёт с целью инвестиций.
 4. Раздел «Позиции» – здесь отражается список открытых на данный момент торговых позиций.
 5. 5.Раздел «Ордера» – отражается весь список всех отложенных торговых ордеров.
 6. Раздел «История» — в нем можно проанализировать историю доходности в валюте и в пунктах депозита по всем сделкам как в разрезе трейдеров, так и суммарно.
 7. Ссылка на список рейтинг трейдеров , доступных для подключения к их сигналам.
 8. «Индикатор риска» — сводный аналитический показатель, который оценивает риски имеющихся настроек копирования сигналов, как вероятность получения маржин-кола, то есть, достижения уровня просадки, когда все торговые позиции брокером принудительно закрываются. Соответственно, чем значение этого показателя больше — тем ваша стратегия копирования сигналов рискованнее.
 9. «Мой портфель» — в нем отражаются все подключенные на данный момент трейдеры и показана прибыль в сумме по всем торговым закрытым позициям и плавающая текущая прибыль торговый позиций, открытых в настоящее время.
 10. Аналогично пункту 7.
 11. Интересный раздел «Симулировать мой Портфель» — в нем будет показан в ретроспективе результат симулирования текущего состава портфеля. В нем, так же можно изменять настройки этого портфеля и анализировать итоговый результат инвестирования.

Рассмотрим, как установить настройки копирования сигналов. Например, я использую таких трейдеров, как Ariva 1 , Calipsofx , SteadyCapture. Для этого я зайду в раздел рейтинг трейдеров и найду мне нужных через «поиск».

Через поиск я перехожу на страницу выбранного мне трейдера и кликаю кнопку «подписаться». Выскакивает окошко.

Необходимо заметить, что на торговой площадке ZuluTrade существуют два режима управления лотом, которые открываются в ручном или автоматическом режиме по торговому сигналу трейдера. По умолчанию, установлен автоматический режим и при подписке вас уведомят, что лот на конкретную подписку будет выставлен в автоматическом режиме, исходя из алгоритма работы ZuluTrade.

При ручном режиме работы, соответственно, система предоставила бы нам возможность самим определиться, каким лотом следует копировать торговые сигналы и какое максимальное число открытых сделок может приходиться на конкретного подключаемого трейдера.

Немного ниже я расскажу, как переключиться с автоматического на ручной режим, сейчас же давайте представим, что работает автоматический режим, и я подписан на торговые сигналы всех выше перечисленных трейдеров. Необходимо заметить, что после подписки все торговые сигналы этого трейдера будут исполняться на вашем торговом счёте. Затем переходим в личном кабинете управления счётом на вкладку «Настройки»:

Автоматический режим управления:

 1. Переключатель распределения торговых лотов с режима автоматического и обратно — на ручное. В автоматическом режиме управлять торговым лотом подключенных торговых сигналов вы не можете, можете только управлять суммарным риском, который распределяется между всеми подключенными трейдерами, подключенным к вам.
 2. Уровень риска регулируется на «измерителе риска» с помощью ползунка. Если его двигать в большую сторону, то можно увидеть пропорциональный рост объема торговых лотов напротив каждого из трейдеров. Соответственно, если двигать ползунок в меньшую сторону, то объём торговых лотов будет уменьшаться.
 3. С помощью ползунков в графе «оценка риска» можно вручную повлиять на пропорцию структуры — смещение в отдельности каждого ползунка в большую сторону перераспределяет доли всех подписок, входящих в портфель в пользу той подписки, по которой вы двигаете ползунок. Общий уровень рисков при этом сохраняется.
 4. «Симулировать» – это перевод торговли в раздел симулирования вашего инвестиционного портфеля с копированием имеющейся структуры распределения всех ваших торговых лотов.
 5. Торговые лоты, с которыми торговые позиции будут открываться при поступлении сигналов от трейдеров, на сигналы которых вы подписаны.
 6. Управление максимальным числом открываемых торговых позиций на конкретную подписку трейдера.
 7. Управление в автоматическом режиме структурой риска распределения всех торговых лотов.
 8. Дополнительные настройки — управление временем приёма торговых сигналов, блокирование сигналов, управление приемом сигналов в разрезе конкретных валютных пар форекс рынка.
 9. Ползунок, который регулирует дополнительные настройки для «тонкой» настройки копирования сигналов.
 10. «Менеджер» — сохраняет разные варианты настройки портфеля торговых сигналов. Я им активно пользуюсь – это очень удобный инструмент.

Каким режимом распределением торговых лотов пользоваться — автоматическим или ручным — это решает уже каждый индивидуально. Если вы пользуетесь этой площадкой впервые, то я бы рекомендовал вам использовать распределение торговых лотов в автоматическом режиме и выставлять ползунок на уровень не превышающий 50%. А после получения опыта работы с ZuluTrade, вы можете перейти на ручное управление.

Давайте теперь перейдем в раздел «Симулировать»:

В этом разделе нас ожидает приятная картина — возрастающий график. Однако, сильно обольщаться не стоит — этот график построен по историческим данным и совершенно очевидно что в портфель не попали счета тех трейдеров, которые слились до этого.

А, как известно, доходы в прошлом гарантировать получения доходов в будущем не могут — не стоит забывать об этом, когда мы изучаем ретроспективные графики. Далее я расскажу вам о своём личном опыте работы с торговой площадкой ZuluTrade.

Мой личный опыт инвестирования в торговые сигналы ZULUTRADE

Самой большой проблемой ZuluTrade, вероятно, является наличие большого числа торговых стратегий, построенных на основе мартингейла или простого пересиживания. Вследствие того, что трейдеры варьировать торговые лоты не могут, они начинают варьировать числом открываемых торговых позиций с очень большими уровнями риска.

Рано или поздно, как результат, торговый счёт, к которому инвестор подписан, попадет в большую просадку, в результате чего сольется депозит инвестора, но из которой этот торговый счёт может без проблем впоследствии выбраться и продолжить «дальше успешно» торговать. В итоге — у трейдера всё хорошо, а инвестор свой депозит слил.

Ниже — пример трёх трейдеров, входящих в ТОП-5. У двух первых графиков в истории чётко видны просадки (они выделены красным цветом), которую инвесторы, которые вложились в эти счета до их появления, не могли даже себе предположить, исходя из и ретроспективной статистики истории счетов.

Золотые правила трейдинга:  Как понимать бинарные опционы

На нижнем графике представлен текущий первый номер ТОП рейтинга торговой площадки ZuluTrade. Как и предыдущие счета, трейдер использует стратегии мартингейла, что чётко определяется по характеру торговли, но он просто в последнее время в просадки не попадал.

Но совершенно очевидно, что рано или поздно просадка будет, причем с большой вероятностью глубина просадки будет глубже, чем просадки, которые имели место в начале истории этого торгового счёта.

А не имеющие опыта инвесторы смотрят на график этого трейдера и думают:

график гладкий, а все просадки далеко в истории и, вероятно, больше таких глубоких просадок не будет.

И с большой вероятностью такой инвестор подключится к торговым сигналам с этого счёта, который имеет высокую степень риска и его депозит ближайшую просадку не переживет. Именно на подобные варианты развития событий я попадался сам в первых пробах инвестирования в эту торговую площадку. В дальнейшем я пришёл к правильному выводу — при поиске эффективных трейдеров на площадке ZuluTrade на рейтинг трейдеров нельзя обращать никакого внимания вообще. Должна работать простая аксиома — среди 15000 активно торгующих трейдеров, как минимум 3-5 трейдеров должно нормально торговать.

Но как же найти их среди тысяч трейдеров? Это и есть самая большая проблема.

Мой метод не помогает отыскать всех таких трейдеров, но на некоторых полезных трейдеров он всё же выводит. Нам необходимо для этого воспользоваться в рейтинге трейдеров функцией расширенного фильтра, который выглядит таким образом.

Необходимо, прежде всего, отсеять те счета, которые используют торговые стратегии с мартингейлом или пересиживанием. Сделать это можно довольно жестко — ограничить количество открытых сделок пятью-шестью. Далее отсекаем усреднителей, которые и с шестью торговыми сделками могут пересиживать плохие периоды своей истории. Для этого необходимо отсечь торговые счета, сделки на которых продолжаются более чем 36 часов. Далее необходимо отсечь обязательно молодняк — обрубаем все счета моложе года. Затем можно убрать непопулярных трейдеров, у которых менее 20 подписчиков. В итоге у нас остается после всего не более 25 счетов.

В целом, именно по такой схеме, я думаю, следует работать с площадками автоматической торговли — искать, ковыряться и отсекать лишнее, находить оптимальные варианты для подписки на сигналы. Результаты моих экспериментов с ZuluTrade можно наблюдать в мониторинге торгового счёта у брокера AAAFX

Отзывы о ZULUTRADE

В инете сложилось неоднозначное мнение о торговой площадке ZuluTrade. По сути, никто сильно не ругает, поскольку любая потеря денег на депозите — это, во многом, результат действия самого инвестора. С другой стороны многие инвесторы считают, что площадка ZuluTrade устроена так, что заработать практически нельзя и в сети появляются соответствующие отзывы о ZuluTrade.

При этом, многие объясняют это наличием конфликта интересов между трейдером и инвестором, о чем мы уже говорили. Хотя такое мнение я ставлю под серьезное сомнение — среди 15000 торговых сигналов есть такие трейдеры, которые действуют не только в соответствии с принципом максимизации выгоды для себя, но и учитывают интересы инвесторов.

Но есть отзывы прямо противоположного толка:

В целом, складывается впечатление, что этот инвестиционный инструмент не привлек в рунете инвесторов в связи с тем, что параллельно активно развивались ПАММ-счета.

ZuluTrade через брокера AAAFX — сервис автоторговли, моё мнение и отзывы

Разумеется подобный объем накопился за довольно продолжительное время, проект существует с 2007 года и по сути является одним из старейших в сети проектом копирования торговых сигналов.

Я имею довольно богатый опыт работы на этой площадке — начиная с 2020 я с настойчивостью параноика опять и опять возвращаюсь на площадку с целью опробовать новый метод или подход к формированию портфеля торговых сигналов. Эта задача оказалась крайне сложной, но так или иначе на текущий момент мне кажется, что я вплотную приблизился к ее решению и даже частично уже решил.

Об особенностях инвестирования в ZuluTrade и моём опыте взаимоотношения с этой площадкой я бы хотел рассказать в этом обзоре.

Описание ZuluTrade

Если говорить точнее — этот показатель есть и называется он ROI — но никакого практического значения для нас, с точки зрения оценки торговых сигналов, он не имеет.

А ориентироваться инвесторами приходится в основном на графики доходности трейдеров в пунктах. Теоретически при оценке этого графика можно исходить из тех же аналитических принципов которыми мы пользуемся при оценке доходности ПАММ-счетов. Да и в целом график доходности трейдеров ZuluTrade в пунктах имеют похожие очертания с графиками доходности ПАММ-счетов в процентах.

Но доходность в процентах хороша тем, что по этому показателю очень хорошо сравнивать различные ПАММ-счета и ранжировать их рейтинги, а вот в Zulu ранжировать трейдеров по количеству заработанных пунктов совершенно не корректно, т.к. объем заработанных пунктов совершенно ничего не говорит о качестве торговли трейдера. Как это можно увидеть в приведенном ниже примере.

Посмотрев на графики доходности мы принимаем очевидное решение, что трейдер с суммарным профитом в 750 пунктов для нас предпочтительнее чем трейдер с 16 000 пунктами дохода.

Ну а результатом всего этого «безобразия» является то, что итоговый рейтинг трейдеров строится по совершенно непонятным принципам.

ТОП рейтинга трейдеров ZuluTrade на 01.02.2020

Во всяком случае мне совершенно не понятно почему тот или иной трейдер находится в ТОПе или выше в рейтинге другого трейдера. Более того сам алгоритм ранжирования трейдеров в топе «запатентован и является коммерческой тайной».

Я такое большое внимание уделяю этому рейтингу по той причине, что новички первое что видят на площадке — это как раз ТОП рейтинга трейдеров. И их логика дальнейших действий более чем проста — пополнить депозит, выбрать из ТОПа 5-6 счетов, которые «более-менее», с целью диверсифицировать риски и плевать в потолок до конца жизни, т.к. бабки текут рекой с площадки автокопирования ZuluTrade.

Но к сожалению, всё не так просто — не пройдет и пары месяцев, как ТОП трейдеров полностью обновится, а наш «горе миллионер» словит лося и будет поносить ZuluTrade на чем свет стоит при любом его упоминании.

Я это не просто так выдумал историю с начинающим инвестором — я аккурат описываю свой первый, не самый удачный, опыт инвестирования в Zulu в 2020 году.

Вероятно важнейший вывод который я в итоге сделал — никогда не верить рейтингам, особенно тем, принцип построения которых вы не знаете, но об этом я детальнее поговорю ниже — когда буду описывать свою методику отбора качественных сигналов ZuluTrade.

Технически ZuluTrade является классической кроссброкерной площадкой копирования сигналов, и схему взаимодействие участников процесса передачи сигналов: трейдера, инвестора, брокеров и самой ZuluTrade — я подробно рассматривал в статье про системы автоторговли, поэтому тут я не буду повторяться в этом вопросе.

Что интересно, рассматриваемая площадка по настоящему является интернациональной — в первой двадцатке рейтинга трейдеров ZuluTrade, на момент написания статьи, находятся представители следующих стран:

 • Китай
 • Израиль
 • Болгария
 • Испания
 • Турция
 • Россия
 • Объединенные Арабские Эмираты
 • Колумбия
 • Украина
 • Польша
 • Япония
Смотрите актуальный список брокеров работающих с ZuluTrade по этой ссылке

По сути получается конфликт интересов, такой же как и на площадке автоторговли Myfxbook Autotrade, но в упомянутой площадке, чтобы попасть в список доступных для подписки торговых систем, трейдерам нужно очень постараться, а вот в список доступных для подписки сигналов ZuluTrade попадают сразу все активные трейдеры, в том числе и те кто хотел бы заработать по максимуму именно себе, а не инвесторам.

Подключение к ZuluTrade через AAAFX

В частности, желательно использовать брокера показывающего наименьший уровень проскальзывания по тем торговым сигналам, на которые вы планируете подписаться.

По статистике, одним из самых низких показателей проскальзывания обладают счета инвесторов открытые у брокера AAAFX.

Статистика проскальзывания торговых сигналов трейдеров
ZuluTrade у различных форекс-брокеров

Дело в том, что указанный брокер создан специально под площадку ZuluTrade и имеет тех же владельцев. По факту торговые сервера AAAFX первыми получают торговые сигналы на открытие торговых позиций на счетах инвесторов, т.к. физически они располагаются там же где расположены сервера ZuluTrade обрабатывающие информацию, поступающую с торговых счетов трейдеров.

Соответственно инвестируя в торговые сигналы ZuluTrade через брокера AAAFX мы экономим на проскальзывании до 1 пункта, что при среднем доходе трейдеров ZuluTrade в 4-5 пунктов на сделку, фактически увеличивает наш профит на 20%-25%.

О том как открыть счёт у брокера AAAFX и каким способом его пополнить я очень подробно писал около года назад в статье посвещенной брокеру AAAFX, в частности в разделе статьи — Как начать инвестировать в ZuluTrade через ДЦ AAAFX и каким способом лучше пополнить счёт — вы найдете подробную инструкцию.

Золотые правила трейдинга:  Бинарные опционы Тактика для скальпинга «Shaft»

Подключение торговых счетов AAAFX к площадке ZuluTrade происходит автоматически после их пополнения, о чём Вам на почту приходит соответствующее уведомление уже не от AAAFX а от ZuluTrade с логином и паролем для входа на сайт zulutrade.com, которыми вам необходимо будет воспользоваться для управления подписками на торговые сигналы.

Если же вы не уверены, что хотите начинать тестировать ZuluTrade за свои кровные (что вполне понятно), то можете открыть демо-счёт, на котором в течении 30 дней сможете протестировать функционал ZuluTrade и решить для себя — инвестировать в эту площадку или нет.

Как подписаться на торговые сигналы ZuluTrade

После того как вы подключили свой реальный торговый счёт к ZuluTrade или открыли демо-счёт и получили доступ для входа в личный кабинет ZuluTrade зайдите на сайте www.zulutrade.com и войдите в личный кабинет.

Первое что необходимо сделать в личном кабинете, это справа вверху в разделе «Режим» переключить «крыжык» с положения «простой» на «дополнительный».

Вследствие чего сразу же станет доступна полезнейшая вкладка «настройки» и личный кабинет будет выглядеть следующим образом.

Пройдемся кратко по тому, что мы видим в личном кабинете.

  1. Основной раздел личного кабинета, активный на текущий момент.
  1. Раздел «Настройки» — основной раздел настройки параметров копирования торговых сигналов трейдеров на которых мы уже подписались.
  1. Разделе «Торговля» — используется только для самостоятельной торговли, если вы открыли счёт с инвестиционными целями, то этот раздел вам не интересен.
  1. Раздел «Позиции» — в этом разделе отражается список всех открытых на текущий момент торговых позиций в разрезе трейдеров по сигналам которых позиции были открыты.
  1. Раздел «Ордера» — в этом разделе отражается список отложенных ордеров в разрезе трейдеров по сигналам которых ордера были открыты.
  1. Раздел «История» — соответственно в нем можно посмотреть историю доходности в пунктах и в валюте депозита по всем закрытым сделкам как суммарно, так и в разрезе трейдеров.
  1. «Индикатор риска» — аналитический сводный показатель оценивающий рискованность текущих настроек копирования торговых сигналов, как вероятность срабатывания маржин-кола, т.е. достижения такого уровня просадки при котором все торговые позиции принудительно закрываются брокером. Соответственно чем больше значение показателя — тем рискованнее ваша стратегия копирования торговых сигналов.
  2. «Мой портфель» — раздел в котором отражаются подключенные на текущий момент трейдеры и показана по каждому в отдельности и по всем в сумме прибыль по закрытым позициям и текущая плавающая прибыль открытых торговый позиций.
  1. «Симулировать мой Портфель» — интересный раздел, в котором будет показан результат симулирования вашего текущего состава портфеля в ретроспективе. Так же в нем можно изменять настройки гипотетического портфеля и смотреть как бы это отражалось на итоговом результате инвестирования.
 1. Большое пустое пространство — в нем отражается суммарный график доходности в валюте вашего депозита, скажем просто — итоговый результат вашей деятельности.

Рассмотрим как подключиться к трейдерам и как выставить настройки копирования их торговых сигналов. Для примера я использую следующих трейдеров SteadyCapture (v), Calipsofx и Ariva 1.

Для этого я сначала перейду в рейтинг трейдеров и найду их по очереди через «поиск».

Через результат поиска перехожу на страницу трейдера и нажимаю кнопку «подписаться». После чего выскакивает окошко.

Тут стоит заметить, что в ZuluTrade существуют 2 режима управления торговым лотом, который открывает по торговому сигналу от трейдера — ручной и автоматический. По умолчанию стоит автоматический режим, соответственно при подписки система вас уведомляет, что лот на соответствующую подписку будет выставлен автоматически исходя из внутреннего алгоритма ZuluTrade.

Если бы у вас стоял ручной режим распределения, тогда при подписки на сигналы трейдера выскочило бы другое окно.

Соответственно при ручном режиме распределения нам бы система предоставила возможность определиться каким лотом необходимо копировать торговые сигналы трейдера и какое максимальное количество открытых сделок может приходиться на подключаемого трейдера.

О том как переключиться с автоматического режима на ручной я расскажу чуть ниже, сейчас же представим, что включен автоматический режим копирования сделок и я подписался на сигналы всех трёх трейдеров перечисленных выше.

Стоит заметить, что после нажатия кнопки «Подписаться» все новые торговые сигналы этого трейдера будут исполняться на вашем торговом счёте.

Далее перейдите на вкладку «Настройки» в личном кабинете управления торговым счётом.

Автоматический режим управления торговым лотом
  1. Переключатель типа распределения торговых лотов с автоматического на ручное и обратно. Когда установлен автоматический режим, вы не можете управлять торговым лотом (раздел №3) подключенных торговых сигналов, но можете управлять суммарным уровнем риска который распределяется между подключенными трейдерами.Соответственно риск управляется с помощью ползунка на «измерителе риска». Если двигаете ползунок в большую сторону, то сразу увидите как начнут пропорционально увеличиваться торговые лоты на против названия трейдеров. И наоборот, если ползунок двигать в меньшую сторону то лоты будут снижаться.

  Повлиять в ручную на пропорцию структуры можно с помощью ползунков в столбце «оценка риска» (пункт №6) — смещение каждого в отдельности ползунка в большую сторону приведет к перераспределению долей всех входящих в портфель подписок в пользу подписки по которой двигаете ползунок при сохранении общего уровня рисков.

   1. «Симулировать» — переход в раздел симулирования портфеля с копированием текущей структуры распределения торговых лотов.

   1. Собственно торговые лоты с которыми будут открываться торговые позиции при поступлении сигналов от соответствующих трейдеров.
   1. Управление максимальным количеством открываемых позиций на соответствующую подписку.
   1. Управление структурой риска в автоматическом режиме распределения торговых лотов. При переключении в ручной режим — столбец исчезает.
   1. Дополнительные настройки — блокирование сигналов, управление торговым временем приёма сигналов, управление приемом торговых сигналов в разрезе валютных пар.
   1. Ползунок позволяющий отразить дополнительные настройки для более «тонкой» настройки копирования торговых сигналов. Дополнительные настройки совершенно не обязательны — при желании с ними вполне можно разобраться самостоятельно.
  1. «Мендежер» — позволяет сохранять различные варианты настройки вашего портфеля торговых сигналов. Очень удобный инструмент, я им активно пользуюсь.

  Посмотрим теперь в разделе «Симулировать».

  В разделе симуляции нас ожидает довольно приятная картина — ровный возрастающий график. Но не стоит сильно обольщаться — этот график построен по ретроспективным данным, совершенно очевидно что в портфель на примере которого я показываю функционал личного кабинета ZuluTrade не попали счета трейдеров, которые до этого слились.

  А доходы полученные в прошлом не могут гарантировать получения доходов в будущем — об этом не стоит забывать, когда мы смотрим на ретроспективные графики.

  В целом технические аспекты подписок на торговые сигналы трейдеров ZuluTrade в этом разделе раскрыты. Далее я хотел бы рассказать о своём личном опыте работы с ZuluTrade.

  Мой опыт инвестирования в сигналы ZuluTrade — выводы, рассуждения

  Вероятно самой большой проблемой Zulu является наличие огромного количества торговых стратегий в основе которых лежит мартингейл и пересиживания. Причем в следствие того, что трейдеры не могут варьировать торговые лоты, они начинают варьировать количеством открываемых позиций, а инвесторы пришедшие в Zulu отличаются все как один повышенным уровнем жадности и подключаются к нескольким подобным счетам одновременно с очень большими уровнями риска.

  Как результат рано или поздно торговый счёт к которому подписан инвестор нарисует огромную просадку, которая убьёт депозит инвестора, но из которой счёт в последствии может без проблем выбраться и продолжить «успешно» дальше торговать. В итоге получается, что у трейдера всё хорошо — а инвестор слил свой депозит.

  Ниже приведен пример трёх топовых трейдеров входящих в ТОП-5. Причём у двух первых графиков чётко в истории видны просадки (выделены красным) которую инвесторы, вложившиеся до их появления даже не могли себе предположить исходя из и исторической статистики счетов.

  А на нижнем графике вообще представлен текущий ТОП-1 рейтинга ZuluTrade. Этот счёт точно так же в своей стратегии использует мартингейл, что чётко видно по характеру торговли, но в последнее время он просто не попадал в просадки.

  Но совершенно очевидно, что просадка будет рано или поздно — причем с большой вероятностью она будет глубже чем просадки, которые были в начале истории этого счёта.

  А начинающие инвесторы наоборот посмотрят на график этого трейдера и подумают:

  • график гладкий, просадки далеко в истории, больше просадок таких глубоких не будет…
  • этот трейдер находится в рейтинге на первом месте, очевидно что он профессионал…

  Актуальную структуру подключенных торговых сигналов к этому счёту можно посмотреть в разделе Инвест-портфель

  Бонусы за открытие торгового счета забирать тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Народный рейтинг лучших бинарных брокеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: